Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa The Grand Budapest Hotel

Hãng nước hoa The Grand Budapest Hotel

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa The Grand Budapest Hotel có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, The Grand Budapest Hotel có 1 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014. Nước hoa The Grand Budapest Hotel được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Buxton

The Grand Budapest Hotel là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của The Grand Budapest Hotel được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2014
L'Air de Panache

L'Air de Panache

L'Air de Panache

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét