Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa The Exotic Island Perfumer

Hãng nước hoa The Exotic Island Perfumer

Quốc gia: Puerto Rico

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa The Exotic Island Perfumer có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, The Exotic Island Perfumer có 4 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2012 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa The Exotic Island Perfumer được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Juan Perez

The Exotic Island Perfumer là hãng nước hoa Puerto Rico. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của The Exotic Island Perfumer được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Orquidea Absoluta

Orquidea Absoluta

Orquidea Absoluta

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gardenia Absoluta

Gardenia Absoluta

Gardenia Absoluta

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Santal Exotique

Santal Exotique

Santal Exotique

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Flor Azteca

Flor Azteca

Flor Azteca

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oudh Nawab

Oudh Nawab

Oudh Nawab

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Waters of Aswan

Waters of Aswan

Waters of Aswan

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gardenia Exuberante

Gardenia Exuberante

Gardenia Exuberante

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Magnolio de Verano

Magnolio de Verano

Magnolio de Verano

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay