Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Susanne Lang

Hãng nước hoa Susanne Lang

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Susanne Lang là một nhà điều chế nước hoa nổi tiếng, sau nhiều năm làm việc cho các thương hiệu nước hoa khác, cô đã quyết định mở ra một thương hiệu nước hoa của riêng mình. Susanne Lang muốn tạo ra những chai nước hoa và tinh dầu thơm có thể sử dụng cùng nhau, tạo nên nhiều lớp hương trên cơ thể của người dùng theo nhiều cách khác nhau. 

Người dùng có thể đặt hàng chai nước hoa mang hương thơm độc nhất do mình tạo ra thông qua trang web chính thức cua thương hiệu.

Nước hoa Susanne Lang hiện tại có 20 chai nước hoa nữ được sản xuất từ năm 2010 

 

Nước hoa Susanne Lang có tổng cộng 20 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Susanne Lang có 20 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010. Nước hoa Susanne Lang được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Susanne Lang

Susanne Lang là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Susanne Lang được phân loại vào nhóm Nước hoa

2010
Sula Lovebirds Fresh

Sula Lovebirds Fresh

Sula Lovebirds Fresh

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Lovebirds Tropical

Sula Lovebirds Tropical

Sula Lovebirds Tropical

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Midnight Orchid 72

Midnight Orchid 72

Midnight Orchid 72

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lotus Blossom

Lotus Blossom

Lotus Blossom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tamboti Wood

Tamboti Wood

Tamboti Wood

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Red Ginger

Red Ginger

Red Ginger

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Vanilla Coconut

Vanilla Coconut

Vanilla Coconut

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cashmere

Cashmere

Cashmere

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Butterfly Kiss

Sula Butterfly Kiss

Sula Butterfly Kiss

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Stiletto Musk

Sula Stiletto Musk

Sula Stiletto Musk

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sula Vanilla Blossom

Sula Vanilla Blossom

Sula Vanilla Blossom

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Lily Lotus

Sula Lily Lotus

Sula Lily Lotus

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Sun-Kissed Citrus

Sula Sun-Kissed Citrus

Sula Sun-Kissed Citrus

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sula Champagne Sugar

Sula Champagne Sugar

Sula Champagne Sugar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Blackberry Blush

Sula Blackberry Blush

Sula Blackberry Blush

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula  Beach Beauty Playering Set

Sula Beach Beauty Playering Set

Sula Beach Beauty Playering Set

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sula Girl Next Door Playering Set

Sula Girl Next Door Playering Set

Sula Girl Next Door Playering Set

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sula Socialite Playering Set

Sula Socialite Playering Set

Sula Socialite Playering Set

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sula Vixen Playering Set

Sula Vixen Playering Set

Sula Vixen Playering Set

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sula Supermodel Playering Set

Sula Supermodel Playering Set

Sula Supermodel Playering Set

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da