Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Hãng nước hoa Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure có tổng cộng 31 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure có 3 chai nước hoa nam, 14 chai nước hoa nữ, 14 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Stephanie de Bruijn

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure được phân loại vào nhóm Nước hoa

2015
Cherie - Cherie

Cherie - Cherie

Cherie - Cherie

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

My Gentleman

My Gentleman

My Gentleman

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Paris - Saint-Honore

Paris - Saint-Honore

Paris - Saint-Honore

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Paris – Bombay

Paris – Bombay

Paris – Bombay

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Paris - Istanbul

Paris - Istanbul

Paris - Istanbul

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Oud Oud Oud!!!

Oud Oud Oud!!!

Oud Oud Oud!!!

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Paris - Abu Dhabi

Paris - Abu Dhabi

Paris - Abu Dhabi

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Cashmere

Cashmere

Cashmere

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cupidon

Cupidon

Cupidon

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Delice

Delice

Delice

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Dominique Albertelli Pour Homme

Dominique Albertelli Pour Homme

Dominique Albertelli Pour Homme

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Dominique Albertelli Pour Femme

Dominique Albertelli Pour Femme

Dominique Albertelli Pour Femme

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Promenons-nous Dans Les Bois

Promenons-nous Dans Les Bois

Promenons-nous Dans Les Bois

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Jasmin

Jasmin

Jasmin

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fleur d'Oranger

Fleur d'Oranger

Fleur d'Oranger

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Tubereuse

Tubereuse

Tubereuse

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Paris - Saint-Germain-des-Pres

Paris - Saint-Germain-des-Pres

Paris - Saint-Germain-des-Pres

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral, Woodsy and Citrus

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral, Woodsy and Citrus

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral, Woodsy and Citrus

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral Bouquet

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral Bouquet

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral Bouquet

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral Water

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral Water

Le Pret-a-Parfumer Yin: Floral Water

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Yang: Wood of the Orient

Le Pret-a-Parfumer Yang: Wood of the Orient

Le Pret-a-Parfumer Yang: Wood of the Orient

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Yang: Aromatic Water

Le Pret-a-Parfumer Yang: Aromatic Water

Le Pret-a-Parfumer Yang: Aromatic Water

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Yang: Green Floral

Le Pret-a-Parfumer Yang: Green Floral

Le Pret-a-Parfumer Yang: Green Floral

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Fruity Floral

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Fruity Floral

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Fruity Floral

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Oriental Vanilla

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Oriental Vanilla

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Oriental Vanilla

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Citrus

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Citrus

Le Pret-a-Parfumer Couture Yin: Citrus

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Oriental Wood

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Oriental Wood

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Oriental Wood

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Woody Aromatic

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Woody Aromatic

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Woody Aromatic

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Woodsy and Citrus

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Woodsy and Citrus

Le Pret-a-Parfumer Couture Yang: Woodsy and Citrus

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Paris – Montaigne

Paris – Montaigne

Paris – Montaigne

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Poignees d`Amour

Poignees d`Amour

Poignees d`Amour

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da