Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa St. Clair Scents

Hãng nước hoa St. Clair Scents

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
First Cut

First Cut

First Cut

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Frost

Frost

Frost

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Casablanca

Casablanca

Casablanca

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay