Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Sprezzatura

Hãng nước hoa Sprezzatura

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Sprezzatura có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Sprezzatura có 4 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ)

Sprezzatura là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Sprezzatura được phân loại vào nhóm Nước hoa

Chưa xác định năm ra mắt
768 Аrs Amandi

768 Аrs Amandi

768 Аrs Amandi

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

730 Amore Sviscerato

730 Amore Sviscerato

730 Amore Sviscerato

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

751 Amori Erranti

751 Amori Erranti

751 Amori Erranti

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

746 Amore Segreto

746 Amore Segreto

746 Amore Segreto

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

732 Cascante d’Amore

732 Cascante d’Amore

732 Cascante d’Amore

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

721 Ritorno di Fiamma

721 Ritorno di Fiamma

721 Ritorno di Fiamma

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

707 Dolce Amoretto

707 Dolce Amoretto

707 Dolce Amoretto

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét