Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Southern Living

Hãng nước hoa Southern Living

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
1966 Belle

1966 Belle

1966 Belle

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1966 Gent

1966 Gent

1966 Gent

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da