Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Shay & Blue London

Hãng nước hoa Shay & Blue London

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Shay & Blue London có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Shay & Blue London có 2 chai nước hoa nữ, 13 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Shay & Blue London được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Julie Masse

Shay & Blue London là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Shay & Blue London được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
White Peaches

White Peaches

White Peaches

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2018
Black Tulip

Black Tulip

Black Tulip

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kings Wood

Kings Wood

Kings Wood

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Dandelion Fig

Dandelion Fig

Dandelion Fig

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Scarlet Lily

Scarlet Lily

Scarlet Lily

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nashwa Extract of Parfum

Nashwa Extract of Parfum

Nashwa Extract of Parfum

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
English Cherry Blossom

English Cherry Blossom

English Cherry Blossom

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Amber Oud Ahad

Amber Oud Ahad

Amber Oud Ahad

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Blueberry Musk

Blueberry Musk

Blueberry Musk

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Watermelons

Watermelons

Watermelons

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Blacks Club Leather

Blacks Club Leather

Blacks Club Leather

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Salt Caramel

Salt Caramel

Salt Caramel

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Atropa Belladonna

Atropa Belladonna

Atropa Belladonna

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Blood Oranges

Blood Oranges

Blood Oranges

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Amber Rose

Amber Rose

Amber Rose

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sicilian Limes

Sicilian Limes

Sicilian Limes

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Suffolk Lavender

Suffolk Lavender

Suffolk Lavender

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Almond Cucumber

Almond Cucumber

Almond Cucumber

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oud Alif

Oud Alif

Oud Alif

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Framboise Noire

Framboise Noire

Framboise Noire

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét