Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Shantara

Hãng nước hoa Shantara

Quốc gia: Switzerland

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Shantara có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Shantara có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2010. Nước hoa Shantara được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Jean-Claude Gigodot

Shantara là hãng nước hoa Thụy Sỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Shantara được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

2010
Isiris

Isiris

Isiris

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Shaman

Shaman

Shaman

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Reve Etoile

Reve Etoile

Reve Etoile

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da