Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Shalini

Hãng nước hoa Shalini

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Shalini có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Shalini có 1 chai nước hoa nữ. Nước hoa Shalini được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel

Shalini là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Shalini được phân loại vào nhóm Thời trang

2019
Paradis Provence

Paradis Provence

Paradis Provence

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2018
Amorem Rose

Amorem Rose

Amorem Rose

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2017
Jardin Nocturne

Jardin Nocturne

Jardin Nocturne

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Shalini

Shalini

Shalini

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét