Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Sense of Space Creations

Hãng nước hoa Sense of Space Creations

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Tập đoàn INCC của Pháp, đã hợp tác cùng với nhiều nhà thiết kế danh tiếng của Paris, để tung ra dòng nước hoa Sense of Space Creations (gọi tắt là SOS Creations) vào năm 1998 dưới cái tên của thương hiệu Axis. Dòng nước hoa này được tạo ra bởi sự kết hợp của nghệ thuật đương đại và đường nét thiết kế hiện đại.

Nước hoa Sense of Space Creations hiện tại có 37 chai nước hoa được sản xuất từ 2001 đến 2013. Trong đó, nước hoa Sense of Space Creations có 14 chai nước hoa nam, 23 chai nước hoa nữ

Nước hoa Sense of Space Creations