Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Sandro

Hãng nước hoa Sandro

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Sandro có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Sandro có 2 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015

Sandro là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Sandro được phân loại vào nhóm Thời trang

2015
Nikita

Nikita

Nikita

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eleonora

Eleonora

Eleonora

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nastia

Nastia

Nastia

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da