Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Sanctuary

Hãng nước hoa Sanctuary

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Accessories

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Boots

Nước hoa Sanctuary có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Sanctuary có 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2009

Sanctuary là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Ngành nghề kinh doanh của Sanctuary được phân loại vào nhóm Phụ kiện thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Boots

2009
Green Tea & Jasmin

Green Tea & Jasmin

Green Tea & Jasmin

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Wild Rose & Violet

Wild Rose & Violet

Wild Rose & Violet

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Black Iris & Peony

Black Iris & Peony

Black Iris & Peony

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pomegranate & Cassis

Pomegranate & Cassis

Pomegranate & Cassis

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Sanctuary Classic

Sanctuary Classic

Sanctuary Classic

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay