Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Samantha Faiers

Hãng nước hoa Samantha Faiers

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Samantha Faiers có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Samantha Faiers có 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần đây nhất là vào năm 2015

Samantha Faiers là hãng nước hoa Vương Quốc Anh. Ngành nghề kinh doanh của Samantha Faiers được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2015
Pure

Pure

Pure

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
La Bella

La Bella

La Bella

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da