Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa S Poncet

Hãng nước hoa S Poncet

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa S Poncet có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, S Poncet có 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011 và gần đây nhất là vào năm 2013

S Poncet là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của S Poncet được phân loại vào nhóm Design

2013
Pleasant Promenade

Pleasant Promenade

Pleasant Promenade

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Eau Eternelle

Eau Eternelle

Eau Eternelle

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay