Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Rose en Bos

Hãng nước hoa Rose en Bos

Quốc gia: South Africa

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Rose en Bos có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Rose en Bos có 4 chai nước hoa nữ. Nước hoa Rose en Bos được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Emily Pienaar

Rose en Bos là hãng nước hoa Nam Phi. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Rose en Bos được phân loại vào nhóm Nước hoa thiên nhiên. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của natural perfumery

Chưa xác định năm ra mắt
Dark Heart

Dark Heart

Dark Heart

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Imithi

Imithi

Imithi

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Viridescent

Viridescent

Viridescent

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose & Vines

Rose & Vines

Rose & Vines

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay