Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Roberta di Camerino

Hãng nước hoa Roberta di Camerino

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Accessories

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Weruska & Joel

Nước hoa Roberta di Camerino có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Roberta di Camerino có 3 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1993 và gần đây nhất là vào năm 2002. Nước hoa Roberta di Camerino được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mark Buxton

Roberta di Camerino là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Roberta di Camerino được phân loại vào nhóm Phụ kiện thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Weruska & Joel

2002
Roberta di Camerino Pour Femme

Roberta di Camerino Pour Femme

Roberta di Camerino Pour Femme

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1998
Roberta di Camerino Pour Homme

Roberta di Camerino Pour Homme

Roberta di Camerino Pour Homme

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Roberta

Roberta

Roberta

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1995
Donna R

Donna R

Donna R

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Protagonista Pour Femme

Protagonista Pour Femme

Protagonista Pour Femme

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Protagonista Pour Homme

Protagonista Pour Homme

Protagonista Pour Homme

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1993
L`Uomo R

L`Uomo R

L`Uomo R

Năm giới thiệu: 1993

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da