Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Richard James

Hãng nước hoa Richard James

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Richard James có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Richard James có 5 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2003 và gần đây nhất là vào năm 2006. Nước hoa Richard James được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Yves Cassar

2006
Richard James Cologne

Richard James Cologne

Richard James Cologne

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Richard James Cologne Cardamom

Richard James Cologne Cardamom

Richard James Cologne Cardamom

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Richard James Cologne Lavender

Richard James Cologne Lavender

Richard James Cologne Lavender

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Richard James Cologne Vetiver

Richard James Cologne Vetiver

Richard James Cologne Vetiver

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2003
Savile Row

Savile Row

Savile Row

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay