Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Raymond Matts

Hãng nước hoa Raymond Matts

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Raymond Matts có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Raymond Matts có 7 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014. Nước hoa Raymond Matts được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Christophe Laudamiel

Raymond Matts là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Raymond Matts được phân loại vào nhóm Nước hoa

2014
Maiaday

Maiaday

Maiaday

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sunah

Sunah

Sunah

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pashay

Pashay

Pashay

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tsiling

Tsiling

Tsiling

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tulile

Tulile

Tulile

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kaiwe

Kaiwe

Kaiwe

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jarro

Jarro

Jarro

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét