Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Pupa

Hãng nước hoa Pupa

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Micys Company Spa

Pupa là công ty chuyên về những sản phẩm trang điểm thời trang, phục hồi da mặt và cơ thể, những sản phẩm nhà tắm và sau khi tắm, nước hoa và những dụng cụ làm đẹp mang tính sáng tạo cao.

Pupa có 32 mẫu nước hoa trong danh mục nước hoa của chúng tôi. Phiên bản nước hoa đầu tiên được ra mắt vào năm 1996 và mới nhất là vào năm 2015. Trong đó, nước hoa Pupa có 0 chai nước hoa nam, 32 chai nước hoa nữ. Nước hoa của hãng là sự hợp tác sáng tạo với các chuyên gia nước hoa như Maurizio Cerizza, Luca Maffei và Jean-Charles Niel.

Nước hoa Pupa có tổng cộng 32 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Pupa có 32 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1996 và gần đây nhất là vào năm 2015. Nước hoa Pupa được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza, Luca Maffei, Jean-Charles Niel

Pupa là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Pupa được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Micys Company Spa

2015
I'm

I'm

I'm

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
I`m Fio Emerald Dream

I`m Fio Emerald Dream

I`m Fio Emerald Dream

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

I`m Fio Acid Green

I`m Fio Acid Green

I`m Fio Acid Green

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

I`m Fio Watermarin

I`m Fio Watermarin

I`m Fio Watermarin

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

I`m Fio Gloudy Violet

I`m Fio Gloudy Violet

I`m Fio Gloudy Violet

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

I`m Fio Deep Coral

I`m Fio Deep Coral

I`m Fio Deep Coral

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

I`m Fio Glam Fuchsia

I`m Fio Glam Fuchsia

I`m Fio Glam Fuchsia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Air de Fio No 1

Air de Fio No 1

Air de Fio No 1

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Air de Fio No 2

Air de Fio No 2

Air de Fio No 2

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Air de Fio No 3

Air de Fio No 3

Air de Fio No 3

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Air de Fio No 4

Air de Fio No 4

Air de Fio No 4

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Air de Fio No 5

Air de Fio No 5

Air de Fio No 5

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Air de Fio No 6

Air de Fio No 6

Air de Fio No 6

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Air de Fio Passion Pois

Air de Fio Passion Pois

Air de Fio Passion Pois

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
In Case of Love

In Case of Love

In Case of Love

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Yes Silver

Yes Silver

Yes Silver

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Very Flower Fiore di Tahiti

Very Flower Fiore di Tahiti

Very Flower Fiore di Tahiti

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Very Flower Rosa

Very Flower Rosa

Very Flower Rosa

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Very Flower Orchidea

Very Flower Orchidea

Very Flower Orchidea

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Very Flower Iris

Very Flower Iris

Very Flower Iris

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Puposhka Gold

Puposhka Gold

Puposhka Gold

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Plumes

Plumes

Plumes

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Yes Gold

Yes Gold

Yes Gold

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1998
Bleu Ciel

Bleu Ciel

Bleu Ciel

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1997
Vert Printemps

Vert Printemps

Vert Printemps

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1996
Fiorilu

Fiorilu

Fiorilu

Năm giới thiệu: 1996

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Puposhka

Puposhka

Puposhka

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Fiorilu En Fleur

Fiorilu En Fleur

Fiorilu En Fleur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fio Fiorilu En Fleur

Fio Fiorilu En Fleur

Fio Fiorilu En Fleur

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rose Nuage

Rose Nuage

Rose Nuage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Orange Sahara

Orange Sahara

Orange Sahara

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orange Tropical

Orange Tropical

Orange Tropical

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miss Princess - Petali Di Rosa

Miss Princess - Petali Di Rosa

Miss Princess - Petali Di Rosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miss Princess - Confetti Di Zucchero

Miss Princess - Confetti Di Zucchero

Miss Princess - Confetti Di Zucchero

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miss Princess - Té Verde

Miss Princess - Té Verde

Miss Princess - Té Verde

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miss Princess - Gelsomino

Miss Princess - Gelsomino

Miss Princess - Gelsomino

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miss Princess - Vaniglia

Miss Princess - Vaniglia

Miss Princess - Vaniglia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Miss Princess - Té Bianco

Miss Princess - Té Bianco

Miss Princess - Té Bianco

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay