Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Promoparf Exclusive

Hãng nước hoa Promoparf Exclusive

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Promoparf Exclusive có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Promoparf Exclusive có 3 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007. Nước hoa Promoparf Exclusive được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza

Promoparf Exclusive là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Promoparf Exclusive được phân loại vào nhóm Nước hoa

2007
Livingstone Traveller Fragrance - Cape Town

Livingstone Traveller Fragrance - Cape Town

Livingstone Traveller Fragrance - Cape Town

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Livingstone Traveller Fragrance - Kalahari

Livingstone Traveller Fragrance - Kalahari

Livingstone Traveller Fragrance - Kalahari

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Livingstone Traveller Fragrance - Kilimangiaro

Livingstone Traveller Fragrance - Kilimangiaro

Livingstone Traveller Fragrance - Kilimangiaro

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da