Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Prissana

Hãng nước hoa Prissana

Quốc gia: Thailand

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

2018
Haxan

Haxan

Haxan

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nimitr

Nimitr

Nimitr

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Apsarah

Apsarah

Apsarah

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Cirque Bleu

Le Cirque Bleu

Le Cirque Bleu

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nesnas Qareen

Nesnas Qareen

Nesnas Qareen

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Mandarava

Mandarava

Mandarava

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay