Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Popy Moreni

Hãng nước hoa Popy Moreni

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Popy Moreni có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Popy Moreni có 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1997 và gần đây nhất là vào năm 2003. Nước hoa Popy Moreni được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Sophie Labbe, Firmenich, Mane, Gras, Martin Gras

Popy Moreni là hãng nước hoa Pháp

2003
PM

PM

PM

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2001
Popy

Popy

Popy

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Le Cirque de Popy Moreni

Le Cirque de Popy Moreni

Le Cirque de Popy Moreni

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1998
Popy Moreni de Fete

Popy Moreni de Fete

Popy Moreni de Fete

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1997
Popy Moreni

Popy Moreni

Popy Moreni

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay