Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Playboy

Hãng nước hoa Playboy

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Magazine

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

Hãng Playboy hiện có khoảng 25 loại nước hoa, Playboy là một thương hiệu nước hoa mới. Dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2009 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2015. Hãng Playboy hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Lucas Sieuzac, Guillaume Flavigny, Nathalie Lorson, Alienor Massenet, Juliette Karagueuzoglou, Alexandra Kosinski, John Gamba, Dirk Braun, Jack Agran, Fabrice Pellegrin and Vincent Kuczinski.

Nước hoa Playboy có tổng cộng 27 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Playboy có 15 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Playboy được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Nathalie Lorson, Fabrice Pellegrin, Lucas Sieuzac, Alienor Massenet, Guillaume Flavigny, Juliette Karagueuzoglo, Alexandra Kosinski, Juliette Karagueuzoglou, John Gamba, Vincent Kuczinski..

Playboy là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Playboy được phân loại vào nhóm Tạp chí. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Coty

2018
Endless Night For Him

Endless Night For Him

Endless Night For Him

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Endless Night For Her

Endless Night For Her

Endless Night For Her

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sexy, So What

Sexy, So What

Sexy, So What

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

My VIP Story For Men

My VIP Story For Men

My VIP Story For Men

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Queen of the Game

Queen of the Game

Queen of the Game

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

King of the Game

King of the Game

King of the Game

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Play It Sexy Pin Up

Play It Sexy Pin Up

Play It Sexy Pin Up

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Playboy VIP Platinum Edition

Playboy VIP Platinum Edition

Playboy VIP Platinum Edition

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Play It Wild for Him

Play It Wild for Him

Play It Wild for Him

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Play It Wild for Her

Play It Wild for Her

Play It Wild for Her

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Playboy #generation FOR HER

Playboy #generation FOR HER

Playboy #generation FOR HER

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Playboy #generation FOR HIM

Playboy #generation FOR HIM

Playboy #generation FOR HIM

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Playboy VIP for Him Black Edition

Playboy VIP for Him Black Edition

Playboy VIP for Him Black Edition

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Play It Pin Up 2014

Play It Pin Up 2014

Play It Pin Up 2014

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Play It Pin Up

Play It Pin Up

Play It Pin Up

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Super Playboy For Her

Super Playboy For Her

Super Playboy For Her

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Super Playboy For Him

Super Playboy For Him

Super Playboy For Him

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Berlin

Berlin

Berlin

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Playboy VIP for Him

Playboy VIP for Him

Playboy VIP for Him

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Playboy VIP for Her

Playboy VIP for Her

Playboy VIP for Her

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
London

London

London

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Play It Rock

Play It Rock

Play It Rock

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Lôi cuốn, Cá tính, Hấp dẫn

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Playboy New York

Playboy New York

Playboy New York

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Trẻ trung, Năng động, Tự tin

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Play It Lovely

Play It Lovely

Play It Lovely

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Quyến rũ, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Play It Sexy

Play It Sexy

Play It Sexy

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Đáng yêu, Quyến rũ, Gần gũi

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Play It Spicy

Play It Spicy

Play It Spicy

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Đáng yêu, Gần gũi, Nữ tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Ibiza

Ibiza

Ibiza

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Press To Play Hollywood

Press To Play Hollywood

Press To Play Hollywood

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Thu hút, Nổi bật, Sành điệu

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Playboy Malibu

Playboy Malibu

Playboy Malibu

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự tin, Mạnh mẽ, Quyến rũ

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Playboy Miami

Playboy Miami

Playboy Miami

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Quyến rũ, Lôi cuốn, Lịch lãm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Playboy Vegas

Playboy Vegas

Playboy Vegas

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Quyến rũ, Thu hút, Lịch lãm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay