Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Perlier

Hãng nước hoa Perlier

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Perlier có tổng cộng 20 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Perlier có 2 chai nước hoa nam, 11 chai nước hoa nữ, 7 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2013 và gần đây nhất là vào năm 2015

Perlier là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Perlier được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2015
White Honey

White Honey

White Honey

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Angelic Snowdrop

Angelic Snowdrop

Angelic Snowdrop

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2013
Ginepro della Corsica

Ginepro della Corsica

Ginepro della Corsica

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vetiver di Java

Vetiver di Java

Vetiver di Java

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
L' Iris

L' Iris

L' Iris

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Rosa

La Rosa

La Rosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Caribbean Original Vanilla by Perlier

Caribbean Original Vanilla by Perlier

Caribbean Original Vanilla by Perlier

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Caribbean Original Vanilla

Caribbean Original Vanilla

Caribbean Original Vanilla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Caribbean Vanilla & Coffee

Caribbean Vanilla & Coffee

Caribbean Vanilla & Coffee

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Vanilla Strawberry

Vanilla Strawberry

Vanilla Strawberry

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caribbean Vanilla & Green Apple

Caribbean Vanilla & Green Apple

Caribbean Vanilla & Green Apple

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Peonia Rosa

Peonia Rosa

Peonia Rosa

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Caribbean Vanilla & Orange

Caribbean Vanilla & Orange

Caribbean Vanilla & Orange

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Bucaneve (Snowdrop)

Bucaneve (Snowdrop)

Bucaneve (Snowdrop)

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bouquet de Coquelicots

Bouquet de Coquelicots

Bouquet de Coquelicots

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Bouquet de Gardenia

Bouquet de Gardenia

Bouquet de Gardenia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Bouquet de Violettes

Bouquet de Violettes

Bouquet de Violettes

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Caribbean Vanilla Lime

Caribbean Vanilla Lime

Caribbean Vanilla Lime

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caribbean Vanilla Mango

Caribbean Vanilla Mango

Caribbean Vanilla Mango

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Calla

La Calla

La Calla

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nature's One Freesia

Nature's One Freesia

Nature's One Freesia

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ricette Mediterranee Petales de Rhodes

Ricette Mediterranee Petales de Rhodes

Ricette Mediterranee Petales de Rhodes

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ricette Mediterranee Brise de Capri

Ricette Mediterranee Brise de Capri

Ricette Mediterranee Brise de Capri

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ricette Mediterranee Bois de Grece

Ricette Mediterranee Bois de Grece

Ricette Mediterranee Bois de Grece

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da