Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Pekji

Hãng nước hoa Pekji

Quốc gia: Turkey

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Pekji có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Pekji có 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015. Nước hoa Pekji được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Ömer Ipekçi

2018
Battaniye

Battaniye

Battaniye

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Zeybek

Zeybek

Zeybek

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
Ruh

Ruh

Ruh

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Odoon

Odoon

Odoon

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Eau Mer

Eau Mer

Eau Mer

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Cuir6

Cuir6

Cuir6

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Holy Shit

Holy Shit

Holy Shit

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét