Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parfums Quartana

Hãng nước hoa Parfums Quartana

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Six Scents

Nước hoa Parfums Quartana có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Parfums Quartana có 2 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ, 3 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016. Nước hoa Parfums Quartana được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Emilie (Bevierre) Coppermann, David Apel, Alexandra Carlin, Carlos Vinals, Christelle Laprade, Nathalie Benareau, Pierre-Constantin Gueros, Philippe Paparella-Paris, Lisa Fleischmann

Parfums Quartana là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Parfums Quartana được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Six Scents

2016
Venetian Belladonna

Venetian Belladonna

Venetian Belladonna

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Bloodflower

Bloodflower

Bloodflower

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Midnight Datura

Midnight Datura

Midnight Datura

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Digitalis

Digitalis

Digitalis

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Hemlock

Hemlock

Hemlock

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mandrake

Mandrake

Mandrake

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Poppy Soma

Poppy Soma

Poppy Soma

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Wolfsbane

Wolfsbane

Wolfsbane

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét