Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parfumeurs du Monde

Hãng nước hoa Parfumeurs du Monde

Quốc gia: Pháp

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Parfumeurs du Monde có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Parfumeurs du Monde có 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016. Nước hoa Parfumeurs du Monde được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Michel Roudnitska, Jean-Claude Gigodot, Thierry Bernard, Eric Gigodot

Parfumeurs du Monde là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Parfumeurs du Monde được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
Val d'Orcia

Val d'Orcia

Val d'Orcia

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2016
Agua Nativa

Agua Nativa

Agua Nativa

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Izwe

Izwe

Izwe

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kashi

Kashi

Kashi

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tsingu

Tsingu

Tsingu

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tundzha

Tundzha

Tundzha

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da