Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parera

Hãng nước hoa Parera

Quốc gia: Spain

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Parera có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Parera có 5 chai nước hoa nam. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1927 và gần đây nhất là vào năm 1995. Nước hoa Parera được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel

1995
Varon Dandy Platinum

Varon Dandy Platinum

Varon Dandy Platinum

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1982
Archetype

Archetype

Archetype

Năm giới thiệu: 1982

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1980
Andros

Andros

Andros

Năm giới thiệu: 1980

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1927
Varon Dandy

Varon Dandy

Varon Dandy

Năm giới thiệu: 1927

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Chưa xác định năm ra mắt
Cobalt

Cobalt

Cobalt

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay