Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parah

Hãng nước hoa Parah

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Lingerie

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Weruska & Joel

Nước hoa Parah có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Parah có 2 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2010

Parah là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Parah được phân loại vào nhóm Nội y. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Weruska & Joel

2010
Noir

Noir

Noir

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Black Touch

Black Touch

Black Touch

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Parah Man

Parah Man

Parah Man

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Parah Woman

Parah Woman

Parah Woman

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da