Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Parade of Stars

Hãng nước hoa Parade of Stars

Quốc gia: Nga

Lĩnh vực kinh doanh chính: Nước hoa

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Parade of Stars có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Parade of Stars có 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2011

Parade of Stars là hãng nước hoa Nga. Ngành nghề kinh doanh của Parade of Stars được phân loại vào nhóm Nước hoa

2011
Melon

Melon

Melon

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Watermelon

Watermelon

Watermelon

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Kristina Orbakaite

Kristina Orbakaite

Kristina Orbakaite

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Chưa xác định năm ra mắt
Kremlyovsky

Kremlyovsky

Kremlyovsky

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da