Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Onyrico

Hãng nước hoa Onyrico

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Niche & Co

Nước hoa Onyrico có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Onyrico có 8 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Onyrico được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza, Luca Maffei

Onyrico là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Onyrico được phân loại vào nhóm Nước hoa

2018
Artimitia

Artimitia

Artimitia

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2016
Itineris

Itineris

Itineris

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Unguentum

Unguentum

Unguentum

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tau

Tau

Tau

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rossa Boheme

Rossa Boheme

Rossa Boheme

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Zephiro

Zephiro

Zephiro

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Michelangelo

Michelangelo

Michelangelo

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Enygma

Enygma

Enygma

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Empireo

Empireo

Empireo

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Ingenium

Ingenium

Ingenium

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét