Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Oilily

Hãng nước hoa Oilily

Quốc gia: Netherlands

Lĩnh vực kinh doanh chính: Kids Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Colorful Licenses

Nước hoa Oilily có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Oilily có 10 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2003 và gần đây nhất là vào năm 2011

Oilily là hãng nước hoa Hà Lan. Ngành nghề kinh doanh của Oilily được phân loại vào nhóm Thời trang trẻ con. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Colorful Licenses

2011
Oilily Classic

Oilily Classic

Oilily Classic

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Lucky Girl

Lucky Girl

Lucky Girl

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oilily Ovation

Oilily Ovation

Oilily Ovation

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Blue Sparkle

Blue Sparkle

Blue Sparkle

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2006
Muse

Muse

Muse

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Flowers

Flowers

Flowers

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2003
Papilon

Papilon

Papilon

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Spanish Rose

Spanish Rose

Spanish Rose

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Orange Stripes

Orange Stripes

Orange Stripes

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Oilily Eau de Parfum

Oilily Eau de Parfum

Oilily Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da