Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nougat

Hãng nước hoa Nougat

Quốc gia: United Kingdom

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Nougat có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nougat có 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2000

Nougat là hãng nước hoa Vương Quốc Anh

2000
Peony

Peony

Peony

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tuberose and Jasmine

Tuberose and Jasmine

Tuberose and Jasmine

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fig and Pink Cedar

Fig and Pink Cedar

Fig and Pink Cedar

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Cherry Blossom

Cherry Blossom

Cherry Blossom

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da