Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nooka

Hãng nước hoa Nooka

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Accessories

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Nooka có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nooka có 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009. Nước hoa Nooka được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Pierre Constantin Gueros

Nooka là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Nooka được phân loại vào nhóm Phụ kiện thời trang

2009
Nooka

Nooka

Nooka

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay