Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nico Uytterhaegen

Hãng nước hoa Nico Uytterhaegen

Quốc gia: Belgium

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Nico Uytterhaegen có tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nico Uytterhaegen có 12 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2011 và gần đây nhất là vào năm 2012

Nico Uytterhaegen là hãng nước hoa Bỉ. Ngành nghề kinh doanh của Nico Uytterhaegen được phân loại vào nhóm Thời trang

2012
Nononsense 9

Nononsense 9

Nononsense 9

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nononsense 10

Nononsense 10

Nononsense 10

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Unisekt Arae

Unisekt Arae

Unisekt Arae

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Unisekt Vyyr

Unisekt Vyyr

Unisekt Vyyr

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Nononsense 1

Nononsense 1

Nononsense 1

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Nononsense 2

Nononsense 2

Nononsense 2

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nononsense 3

Nononsense 3

Nononsense 3

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nononsense 4

Nononsense 4

Nononsense 4

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nononsense 5

Nononsense 5

Nononsense 5

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nononsense 6

Nononsense 6

Nononsense 6

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nononsense 7

Nononsense 7

Nononsense 7

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Nononsense 8

Nononsense 8

Nononsense 8

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da