Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Neotantric

Hãng nước hoa Neotantric

Quốc gia: Sweden

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Neotantric có tổng cộng 9 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Neotantric có 4 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009 và gần đây nhất là vào năm 2012. Nước hoa Neotantric được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Mathilde Bijaoui, Serge Majoullie, Serge Majoullier, Celine Ripert

Neotantric là hãng nước hoa Thụy Điển. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Neotantric được phân loại vào nhóm Nước hoa

2012
Dirty Money

Dirty Money

Dirty Money

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Killer Honey

Killer Honey

Killer Honey

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Inferno e Paradiso

Inferno e Paradiso

Inferno e Paradiso

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
Manic Love for Her

Manic Love for Her

Manic Love for Her

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Manic Love for Him

Manic Love for Him

Manic Love for Him

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
(I am) a Sex Goddess

(I am) a Sex Goddess

(I am) a Sex Goddess

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Drops of Me

Drops of Me

Drops of Me

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Citric Metal Kamasutra

Citric Metal Kamasutra

Citric Metal Kamasutra

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Parampara Peepshow

Parampara Peepshow

Parampara Peepshow

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét