Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Nabucco

Hãng nước hoa Nabucco

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Nabucco có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Nabucco có 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1997 và gần đây nhất là vào năm 2014

Nabucco là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Nabucco được phân loại vào nhóm Nước hoa

2014
ΓΦΛ Parfum Fin

ΓΦΛ Parfum Fin

ΓΦΛ Parfum Fin

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1997
Nabucco Parfum Fin

Nabucco Parfum Fin

Nabucco Parfum Fin

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Amatys Parfum Fin

Amatys Parfum Fin

Amatys Parfum Fin

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét