Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa My Inner Island Parfums

Hãng nước hoa My Inner Island Parfums

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa My Inner Island Parfums có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, My Inner Island Parfums có 11 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014

My Inner Island Parfums là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của My Inner Island Parfums được phân loại vào nhóm Nước hoa

2014
Cocco e Limone

Cocco e Limone

Cocco e Limone

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Vaniglia, Cacao e Caffé

Vaniglia, Cacao e Caffé

Vaniglia, Cacao e Caffé

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Muschio Marino e Sale

Muschio Marino e Sale

Muschio Marino e Sale

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vaniglia Sopraffina e Rhum

Vaniglia Sopraffina e Rhum

Vaniglia Sopraffina e Rhum

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pepe Extra e Lime

Pepe Extra e Lime

Pepe Extra e Lime

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rose Amere du Desert

Rose Amere du Desert

Rose Amere du Desert

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ambre Exotique Sur La Plage

Ambre Exotique Sur La Plage

Ambre Exotique Sur La Plage

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Absinthe Bleu Glaces

Absinthe Bleu Glaces

Absinthe Bleu Glaces

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Seven Stars

Seven Stars

Seven Stars

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Eight Dangers

Eight Dangers

Eight Dangers

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nine Reasons

Nine Reasons

Nine Reasons

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét