Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Mila Schön

Hãng nước hoa Mila Schön

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Eurocosmesi

Nước hoa Mila Schön có tổng cộng 16 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Mila Schön có 4 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1981 và gần đây nhất là vào năm 2009. Nước hoa Mila Schön được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Jean-Charles Niel

Mila Schön là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Mila Schön được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Eurocosmesi

2009
`60

`60

`60

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

`70

`70

`70

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

`90

`90

`90

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

`00

`00

`00

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2007
Mila Schön Lei

Mila Schön Lei

Mila Schön Lei

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mila Schön Lui

Mila Schön Lui

Mila Schön Lui

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2003
Mila Schön Homme

Mila Schön Homme

Mila Schön Homme

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2002
Mila Schön

Mila Schön

Mila Schön

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1997
Schön

Schön

Schön

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

1990
Y10 Avenue

Y10 Avenue

Y10 Avenue

Năm giới thiệu: 1990

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1986
Mila Schön Uomo (Original)

Mila Schön Uomo (Original)

Mila Schön Uomo (Original)

Năm giới thiệu: 1986

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1981
Haute Couture

Haute Couture

Haute Couture

Năm giới thiệu: 1981

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mila Schön (Original)

Mila Schön (Original)

Mila Schön (Original)

Năm giới thiệu: 1981

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
`80

`80

`80

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mila Schön Uomo

Mila Schön Uomo

Mila Schön Uomo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mila Schön Donna

Mila Schön Donna

Mila Schön Donna

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay