Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Michael Storer

Hãng nước hoa Michael Storer

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Michael Storer có tổng cộng 7 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Michael Storer có 2 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2005. Nước hoa Michael Storer được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Michael Storer

Michael Storer là hãng nước hoa Mỹ. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Michael Storer được phân loại vào nhóm Nước hoa

2005
Djin

Djin

Djin

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Monk

Monk

Monk

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Stephanie

Stephanie

Stephanie

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Yvette

Yvette

Yvette

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Genvieve

Genvieve

Genvieve

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kadota

Kadota

Kadota

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Winter Star

Winter Star

Winter Star

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay