Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Memento Italian Olfactive Landscapes

Hãng nước hoa Memento Italian Olfactive Landscapes

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Eurocosmesi

Nước hoa Memento Italian Olfactive Landscapes có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Memento Italian Olfactive Landscapes có 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2007 và gần đây nhất là vào năm 2010

Memento Italian Olfactive Landscapes là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Memento Italian Olfactive Landscapes được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Eurocosmesi

2010
June 15th 10am on Porticciolo Beach Chia - Sardinia

June 15th 10am on Porticciolo Beach Chia - Sardinia

June 15th 10am on Porticciolo Beach Chia - Sardinia

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

October 1st 6pm Belvedere Villa Borghese - Roma

October 1st 6pm Belvedere Villa Borghese - Roma

October 1st 6pm Belvedere Villa Borghese - Roma

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

January 28th 3pm Hotel Cristallo - Cortina

January 28th 3pm Hotel Cristallo - Cortina

January 28th 3pm Hotel Cristallo - Cortina

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
6 Marzo 2008 ore 11 - Piazza Duomo Ortigia Siracusa – Sicilia

6 Marzo 2008 ore 11 - Piazza Duomo Ortigia Siracusa – Sicilia

6 Marzo 2008 ore 11 - Piazza Duomo Ortigia Siracusa – Sicilia

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2007
22 Settembre 2007 ore 8 Vaporetto per il Lido Venezia

22 Settembre 2007 ore 8 Vaporetto per il Lido Venezia

22 Settembre 2007 ore 8 Vaporetto per il Lido Venezia

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay