Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Massimo Dutti

Hãng nước hoa Massimo Dutti

Quốc gia: Spain

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fashion

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Puig

Nước hoa Massimo Dutti có tổng cộng 10 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Massimo Dutti có 6 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1988 và gần đây nhất là vào năm 2014

Massimo Dutti là hãng nước hoa Tây Ban Nha. Ngành nghề kinh doanh của Massimo Dutti được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Puig

2014
In Black For Her

In Black For Her

In Black For Her

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2013
Massimo Dutti In Black

Massimo Dutti In Black

Massimo Dutti In Black

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
En Esencia

En Esencia

En Esencia

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2001
Agua

Agua

Agua

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Agua

Agua

Agua

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1998
Dutti Sport

Dutti Sport

Dutti Sport

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1997
Massimo Dutti Woman

Massimo Dutti Woman

Massimo Dutti Woman

Năm giới thiệu: 1997

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1995
Absolute

Absolute

Absolute

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1992
Massimo

Massimo

Massimo

Năm giới thiệu: 1992

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1988
Massimo Dutti

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da