Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Maria Candida Gentile

Hãng nước hoa Maria Candida Gentile

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Maria Candida Gentile hiện tại có 16 chai nước hoa được sản xuất từ 2009 đến 2015. Trong đó, nước hoa Maria Candida Gentile có 1 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ và 12 chai nước hoa dành cho nam và nữ. Phiên bản nước hoa đầu tiên được sản xuất vào năm 2009 và mới nhất là vào năm 2016. Chuyên gia nước hoa góp phần sáng chế nên các mẫu nước hoa này là bà Maria Candida Gentile.

Nước hoa Maria Candida Gentile có tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Maria Candida Gentile có 1 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ, 11 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Maria Candida Gentile được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maria Candida Gentile

Maria Candida Gentile là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Maria Candida Gentile được phân loại vào nhóm Nước hoa

2016
Rrose Sèlavy

Rrose Sèlavy

Rrose Sèlavy

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lankaran Forest

Lankaran Forest

Lankaran Forest

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Elephant & Roses

Elephant & Roses

Elephant & Roses

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Finisterre

Finisterre

Finisterre

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Noir Tropical

Noir Tropical

Noir Tropical

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Luberon

Luberon

Luberon

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Burlesque

Burlesque

Burlesque

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gentile

Gentile

Gentile

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Lady Day

Lady Day

Lady Day

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Barry Lyndon

Barry Lyndon

Barry Lyndon

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hanbury

Hanbury

Hanbury

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Exultat

Exultat

Exultat

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cinabre

Cinabre

Cinabre

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gershwin

Gershwin

Gershwin

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sideris

Sideris

Sideris

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Syconium

Syconium

Syconium

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Leucò

Leucò

Leucò

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kitrea

Kitrea

Kitrea

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da