Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Mally

Hãng nước hoa Mally

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Mally có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Mally có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2009. Nước hoa Mally được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Nicole Mancini

Mally là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Mally được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng

2009
Mally

Mally

Mally

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay