Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Majda Bekkali

Hãng nước hoa Majda Bekkali

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Majda Bekkali có tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Majda Bekkali có 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 9 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Majda Bekkali được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Bertrand Duchaufour, Delphine Thierry, Dorothee Piot, Cecile Zarokian, Marina Jung-Allegret

Majda Bekkali là hãng nước hoa Pháp. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Majda Bekkali được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
Tendre Est La Nuit Clair

Tendre Est La Nuit Clair

Tendre Est La Nuit Clair

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Mudejar

Mudejar

Mudejar

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ziryab

Ziryab

Ziryab

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
Tulaytulah

Tulaytulah

Tulaytulah

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Tendre est la Nuit

Tendre est la Nuit

Tendre est la Nuit

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2012
Fusion Sacrée Clair

Fusion Sacrée Clair

Fusion Sacrée Clair

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Fusion Sacrée Obscur

Fusion Sacrée Obscur

Fusion Sacrée Obscur

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Mon Nom est Rouge

Mon Nom est Rouge

Mon Nom est Rouge

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2010
Songe pour Elle

Songe pour Elle

Songe pour Elle

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Songe pour Lui

Songe pour Lui

Songe pour Lui

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

J'ai Fait Un Rêve Clair

J'ai Fait Un Rêve Clair

J'ai Fait Un Rêve Clair

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

J'ai Fait Un Rêve Obscur

J'ai Fait Un Rêve Obscur

J'ai Fait Un Rêve Obscur

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay