Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Maison Louis Marie

Hãng nước hoa Maison Louis Marie

Quốc gia: France

Lĩnh vực kinh doanh chính: Fragrances

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Maison Louis Marie có tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Maison Louis Marie có 5 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014

Maison Louis Marie là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Maison Louis Marie được phân loại vào nhóm Nước hoa

2015
Antidris Lime

Antidris Lime

Antidris Lime

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No.05 Kandilli

No.05 Kandilli

No.05 Kandilli

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No.03 L'Etang Noir

No.03 L'Etang Noir

No.03 L'Etang Noir

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No.02 Le Long Fond

No.02 Le Long Fond

No.02 Le Long Fond

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No.04 Bois de Balincourt

No.04 Bois de Balincourt

No.04 Bois de Balincourt

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No.09 Vallée de Farney

No.09 Vallée de Farney

No.09 Vallée de Farney

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Antidris Cassis

Antidris Cassis

Antidris Cassis

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Antidris Cassis

Antidris Cassis

Antidris Cassis

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No.02 Le Long Fond

No.02 Le Long Fond

No.02 Le Long Fond

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No.04 Bois de Balincourt

No.04 Bois de Balincourt

No.04 Bois de Balincourt

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No.09 Vallee de Farney

No.09 Vallee de Farney

No.09 Vallee de Farney

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

No.10 Aboukir

No.10 Aboukir

No.10 Aboukir

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay