Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Maison Gabriella Chieffo

Hãng nước hoa Maison Gabriella Chieffo

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Maison Gabriella Chieffo có tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Maison Gabriella Chieffo có 1 chai nước hoa nữ, 7 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Maison Gabriella Chieffo được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurizio Cerizza, Luca Maffei, Gabriella Chieffo

Maison Gabriella Chieffo là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Maison Gabriella Chieffo được phân loại vào nhóm Nước hoa

2019
1,2,3, Stella!

1,2,3, Stella!

1,2,3, Stella!

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2018
Lattedoro

Lattedoro

Lattedoro

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2017
Quasicielo

Quasicielo

Quasicielo

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Maisìa

Maisìa

Maisìa

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Taersìa

Taersìa

Taersìa

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Acquasala

Acquasala

Acquasala

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Variazione di Ragu

Variazione di Ragu

Variazione di Ragu

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2014
Ragù

Ragù

Ragù

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lye

Lye

Lye

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hystera

Hystera

Hystera

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Camaheu

Camaheu

Camaheu

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da