Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Luciano Pavarotti

Hãng nước hoa Luciano Pavarotti

Quốc gia: Celebrity

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Luciano Pavarotti có tổng cộng 2 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Luciano Pavarotti có 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1994 và gần đây nhất là vào năm 1995. Nước hoa Luciano Pavarotti được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như David Apel

Luciano Pavarotti là hãng nước hoa Người nổi tiếng

1995
Pavarotti Donna

Pavarotti Donna

Pavarotti Donna

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1994

Năm giới thiệu: 1994

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét