Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Lotus

Hãng nước hoa Lotus

Quốc gia: Iran

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Lotus có tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Lotus có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2016. Nước hoa Lotus được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Alberto Morillas

2016
Lotus Oud

Lotus Oud

Lotus Oud

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lotus Fraiche

Lotus Fraiche

Lotus Fraiche

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lotus Intense

Lotus Intense

Lotus Intense

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da